Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły
życzymy:
uśmiechu, zdrowia i przyjemności pracy z uczniami.
Dziękujemy za poświęcony czas, wsparcie, wiedzę, którą nam przekazujecie, wspaniałą atmosferę na lekcjach, za trud i pracę, jaką wkładacie w naszą edukację i przygotowanie nas do przyszłego życia.

Od wielu lat, corocznie, z okazji Dnia Nauczyciela odbywa się w naszej szkole konkurs plastyczny "Belferiada", który w tym roku szkolnym organizuje nauczycielka plastyki pani Aleksandra Karłowska, a mający na celu sprawdzenie jak uczniowie widzą swoich nauczycieli, jakie cechy mają najbardziej rozpoznawalne oraz co jest atrybutem każdego z nich dlatego
w większości ich głowy i twarze zostały zamienione na charakterystyczne dla ich specjalności symbole nauczanych przedmiotów. Inwencja twórców była tutaj nieograniczona.

Autorami prac są uczniowie gimnazjum, którzy wykonali swoje prace na lekcji plastyki, a także podczas spotkań grupy artystycznej i wszystkie są zaprezentowane w galerii, w holu szkoły, wraz z podpisami ich twórców.

Prosimy jednak być wyrozumiałym w trakcie oglądania obrazów ponieważ uczniowie starali się wiernie oddać ich cechy zewnętrzne i charakter w bardzo krótkim okresie postrzegania pedagoga przy tworzeniu swojego dzieła.

Należy również docenić tolerancję i zgodę nauczycieli na publikację takich plastycznych przeróbek, które mają służyć wspólnej zabawie, rozpoznawaniu znaków szczególnych, kształtowaniu artystycznego smaku oraz pobudzaniu wyobraźni.

Zdjęcia: Marta Tymszan


Dzisiaj odwiedziliśmy nasze gorzowskie muzeum. Uczniowie klasy III e bawili się świetnie ale jednocześnie ucząc i zdobywając nowe informacje na temat instrumentów muzycznych i samej muzyki.
Warsztaty nosiły tytuł "Co nam w duszy gra?".
Na zakończenie dzieci samodzielnie wykonały własne kolorowe tamburyno.
Spędziliśmy w Spichlerzu bardzo pożyteczny a zarazem edukacyjny czas i zabraliśmy ze sobą do domu nową wiedzę, ciekawe wspomnienia i mnóstwo dobrych wrażeń! Na pewno tam wrócimy!
Relacja: pani Dorota Nosalska

5 października dzieci z klas 3e i 3d były w Nadleśnictwie Witnica na zielonej lekcji przyrody.
Uczniowie aktywnie wzięli udział w zajęciach na temat budowy lasu, rodzajach drzew, florze i faunie naszych pięknych okolic.
Po zajęciach piekliśmy kiełbaski przy specjalnie przygotowanym ognisku oraz bawiliśmy się na pięknym placu zabaw w lesie.
Bawiliśmy się świetnie. Pogoda i humory dopisały.

Tekst i zdjęcia: panie Dorota Nosalska i Magda Iwaszkiewicz

Na życie szkoły wpływają ważne i mniej ważne wydarzenia. Do tych znaczących należy zaliczyć wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W naszej szkole odbyły się one w środę 5 października. Głosowanie było poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.
Na stanowiska przewodniczącego kandydowali: Klaudia Dal, Jakub Puchalski, Szczepan Kopaczel i Magdalena Grzelczak.
Od godziny 8 rano uczniowie mogli głosować na swoich kandydatów.
Do przeprowadzenia wyborów powołano Szkolną Komisję Wyborczą w składzie: Kinga Szczerbak, Aleksandra Ziembakowska, Julia Stachura i Natalia Kwiatkowska.
W dniu głosowania panowała niezwykła atmosfera. Uczniowie klasami zbierali się w stołówce, by wybrać najodpowiedniejszego kandydata na stanowisko przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Podchodzili do stolika Komisji, odbierali po kolei karty do głosowania, a następnie w spokoju zastanawiali się nad wyborem i wrzucali swoje głosy do urny.
Zapytaliśmy kilkoro uczniów co sądzą o kandydatach i na jakiej podstawie wybierają przedstawiciela, który wydaje im się najgodniejszym swojej przyszłej funkcji.
Jedna z uczennic Gimnazjum nr 21 podzieliła się z nami swoją opinią:
Uważam, że wybory są okazją, aby przyczynić się do poprawy sytuacji w szkole. Swojego kandydata wybieram na podstawie programu wyborczego, prezencji i stosunku do życia w szkole. Głosowanie daje poczucie obywatelskiego spełnienia i prawdziwego życia społecznego.
Po zakończeniu wyborów uczniowie wrócili na lekcję, zaś Komisja podliczyła głosy.
Wszyscy uczniowie jak i nauczyciele byli ciekawi kto zostanie przewodniczącym SU.
Po godzinnym sprawdzeniu ilości kart i zgodności z regulaminem wyborów, zakończyło się podliczanie głosów. Wyniki przedstawiają się następująco:

 • Przewodnicząca - Klaudia Dal, klasa 3c - 207 głosów
 • Zastępca Przewodniczącej - Szczepan Kopaczel, klasa 1a - 11 głosów,
 • Sekretarz - Jakub Puchalski, klasa 2c - 6 głosów
Nowym członkom Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i czekamy na spełnianie obietnic przedwyborczych. Za kilka dni ukaże się obszerny wywiad w nową Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
Równolegle odbywały się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 21. Nad całością wyborów czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Agnieszka Łuczyk.
Zdjęcia: Julia Stachura i Marta Tymszan


Samorząd uczniowski - jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.
Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.
Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.
Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.
Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.
Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.
Źródło "Wikipedia"

Dnia 27 września 2016 roku odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.
Dwie godziny w środku tygodnia spędzone w radosnej atmosferze, oczywiście po odrobionych wcześniej lekcjach:)
Jak na pierwszą dyskotekę frekwencja była całkiem wysoka. Zabrakło na niej jednak przedstawicieli klas pierwszych, których bardzo chcieliśmy zobaczyć i liczymy na nich na kolejnej dyskotece z okazji Halloween.
Dobry humor dopisywał także nauczycielom, którzy następnego dnia okazali się łaskawi i wyrozumiali nie sprawdzając wiedzy uczniów na niezapowiedzianych kartkówkach. Za podstawę muzykę odpowiadali uczniowie klas drugich i trzecich. Sprawdzili się znakomicie.
Nie od dziś wiadomo, że organizacje tego typu imprez mają na celu integrację młodzieży co doskonale można dostrzec na załączonych w tej relacji zdjęciach.

Relacja: Kinga Sczerbak, zdjęcia: Julia Stachura

1 września 2016 roku utworzona została w naszej szkole klasa piłkarska na poziomie klasy czwartej. Nabór został przeprowadzony w czerwcu i na podstawie testów sprawnościowych skompletowano grupę uczniów, którzy codziennie rano i popołudniu, siedem razy w tygodniu pod okiem dwóch trenerów będą poznawać i doskonalić technikę gry w piłkę nożną.
Zespół klasowy powstał wskutek porozumienia dyrekcji naszej szkoły z sekcją piłki nożnej w Gorzowie.
Trenerem głównym jest pan Paweł Dziakowicz, posiadający uprawnienia trenerskie UEFA B, student V roku Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie, szkoleniowiec w klubie piłkarskim Warta Gorzów.
Drugim trenerem jest pan Roman Wączek, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 21.
Głównym naszym celem jest wykształcenie prawdziwych postaw do wyczynowego uprawiania piłki nożnej oraz podniesienie poziomu sportowego na zasadzie indywidualizacji. Harmonogram zajęć przewiduje godziny piłki nożnej, zajęcia z gier zespołowych, z tenisa stołowego, lekkoatletyki, gimnastyki, sportów zimowych i aerobiku. Tak więc uczniowie klasy sportowej będą mieli możliwość rozwijać się wszechstronnie. Chłopcy realizują program piłkarski, a dziewczęta mają zajęcia ogólnorozwojowe.
Uczniowie klasy sportowej w większości znają się już ze sobą i tworzą zgrany zespół. Jak na razie klasa się integruje sportowo i trudno jest cokolwiek powiedzieć o umiejętnościach działania taktycznego w zespole co pokaże najbliższy turniej w listopadzie.

Zdjęcia: Marta Tymszan

Od prawie 4 miliardów lat Ziemia jest domem dla niezliczonej ilości organizmów. Większość żyje z nią w idealnej harmonii. Tylko człowiek nie bardzo umie dopasować się do funkcjonowania w zgodzie z naturą. Bo jak inaczej nazwać tak powszechne śmiecenie. Nikogo nie dziwi butelka wyrzucona w krzaki, czy foliowa torba na trawniku. Co gorsza wielu z nas notorycznie praktykuje takie postępowanie. Trzeba coś z tym zrobić i uświadomić mieszkańców Ziemi, jak ważne jest dbanie o środowisko.
Jednym z najlepszych do tego miejsc, jest oczywiście szkoła. Dlatego 16 września, jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej, oraz Gimnazjum nr 21 wyszli uprzątnąć okolicę. Jak zawsze towarzyszyła temu świetna organizacja. Każda klasa otrzymała worki oraz rękawiczki i o wyznaczonej porze ruszyła z nauczycielem w wytyczony obszar. Niektórzy potraktowali to jak rywalizację "kto zbierze więcej". Dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej biegały i wchodziły w najdrobniejsze zakamarki w poszukiwaniu śmieci. Z niezmierną radością wrzucały do worka każdy odpadek.
Wychowawcom ciężko było nadążyć za zaangażowaniem uczniów w odnajdywaniu śmieci. Większość podchodziła do zadania z mniejszą werwą, ale na pewno z takim samym poczuciem obowiązku oczyszczenia Ziemi i wiarą w słuszność sprawy. Stawiano tutaj na dokładność.
Kilkuosobowe grupki powoli przeszukiwały każdy skrawek terenu. Oczywiście nawet wśród gimnazjalistów znaleźli się dynamiczni poszukiwacze ochoczo przedzierający się przez zarośla i znajdujący w nich nie lada "skarby". Nie wszyscy czuli się komfortowo podczas zbierania śmieci. Miejmy nadzieję, że jeszcze większy dyskomfort poczują, kiedy następnym razem nie trafią papierkiem do kosza na śmieci. Każdy podchodził do sprawy inaczej, ale wszyscy wyciągniemy z tej godziny cenną lekcję. O otoczenie trzeba dbać. Nie możemy zaśmiecać Ziemi, bo jest ona naszym wspólnym domem, który powinien być czysty i jak najdłużej służyć następnym pokoleniom.

Relacja: Julia Rutkowska, zdjęcia: Marta Tymszan

Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp. zaprasza, Dzieci, Młodzież, Nauczycieli, Pracowników socjalnych, Rodziców, Przyjaciół i Sympatyków Szkoły

na uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego 2016/2017

która odbędzie się na placu apelowym w dniu 1 września o godzinie 9.00
Przed inauguracją, z okazji nowego roku szkolnego, o godz. 8.00, odprawiona zostanie msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Chodkiewicza 20.
Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum spotkają się ze swoimi wychowawcami przed szkołą, a po zakończeniu udadzą się do do swoich sal lekcyjnych gdzie otrzymają plan lekcji na nadchodzące dni. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

W programie:
 • otwarcie roku szkolnego, godzina 9.00
 • powitanie nauczycieli i uczniów
 • wprowadzenie pocztu sztandarowego
 • hymn narodowy i wciągnięcie flagi państwowej na maszt
 • uczczenie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • wystąpienie Pani Dyrektor Szkoły
 • wystąpienie zaproszonych gości
 • pokaz tańca sportowego w wykonaniu zespołu Mirageteam
 • wyprowadzenie sztandaru szkoły
 • przejście do gabinetów lekcyjnych

Zgodnie z obietnicą, jak już od 14 lat, wracamy do aktualizacji i prowadzenia strony internetowej naszego Gimnazjum.
Dziękujemy wszystkim, którzy niecierpliwie czekali, wierzyli, a nawet pisali listy w czasie wakacji do Administratora przypominając o konieczności wznowienia ukazywania się bieżących informacji na stronie.
Dostarczali nam tym samym informacji o sporym gronie wiernych internautów, a statystyki pokazywały dużą ilość gości na naszej stronie, których nie zawiedziemy przygotowując dla nich także nie pokazywane dotąd, nowe formy publikowania wiadomości.
Mimo, że odeszło kilkoro wybitnie zdolnych, pracowitych, utalentowanych i doświadczonych uczniów - dziennikarzy zespołu redakcyjnego, to są już następcy dołączający z klas pierwszych, drugich i trzecich, których zapał i umiejętności dziennikarskie niebawem ujawnią się w postaci artykułów, felietonów, wywiadów i sprawozdań.
Czekamy na następnych kandydatów do prac w zespole redakcyjnym. Prosimy o osobisty kontakt w gabinecie C9.
Osoby decydujące się pracować w Redakcji powinny posiadać przynajmniej jedną z poniższych cech:

 • swobodę wyrażania myśli w formie pisemnej bez błędów ortograficznych
 • umiejętność przeprowadzania wywiadów
 • relacjonowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, naukowych i społecznych
 • obecność na konkursach i meczach szkolnych i pozaszkolnych z udziałem reprezentantów naszego gimnazjum
 • moderowania forum
 • opanowanie edytora tekstu i dostarczanie materiałów z zakresu dokumentacji szkolnej przez skrzynkę mailową
 • znajomość techniki fotograficznej wysokiej klasy "lustrzanką"
 • znajomość techniki nagrywania filmów kamerą
 • posiadanie umiejętności artystycznych, graficznych, malarskich i karykatury
 • pisanie reportaży, felietonów, tekstów satyrycznych
Sukcesywnie wypełniać się będę nowościami zakładki w menu, z których korzystamy przez cały rok szkolny.
Przed nami zdjęcia klasowe, formatowania planu lekcji oraz przeprowadzimy sondę z pierwszoklasistami.
Pokażemy się też w całości na fotkach jako Redakcja www Gim 21. Przygotowujemy wywiady z nowymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
Nie zabraknie ankiet, konkursów, wyjątkowych zdjęć, filmów, szokujących artykułów, grafiki, karykatury, zupełnie nowych zjawisk multimedialnych na ekranie monitora, interaktywnego kontaktu z internautami i oczywiście relacji z każdego szkolnego wydarzenia.
Zapraszamy tymczasem do wyrażania swoich opinii, propozycji i konstruktywnej krytyki w postaci listu elektronicznego na adres Gimnazjum gim21@gim21.kei.pl a także przez przygotowany w tym celu obok formularz nie wymagający programu pocztowego.
Pozdrawiamy i życzymy przyjemności z pobytu na naszej stronie www.gim21gorzow.pl.
To ostatnie trzy lata istnienia strony internetowej Gimnazjum nr 21...
Admin

Prezentacja "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - dobra zmiana" miała miejsce 27 czerwca w Toruniu.
Minister Anna Zalewska wybrała to miasto, bo to tam rozpoczął się ruch w obronie gimnazjów.
Najważniejszą zmianą jest likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich podstawówek oraz czteroletnich liceów.
Uczniowie, którzy teraz idą do 6 klasy, za rok pójdą do klasy 7, która będzie albo w tym samym budynku albo w budynku gimnazjalnym. Klasy 7 i 8, nawet w odrębnym budynku, będą jednak funkcjonować w ramach jednej szkoły, zwanej "szkołą powszechną".
Zmiany mają być wprowadzane stopniowo od roku szkolnego 2017/2018 poprzez wydłużenie nauki w szkołach podstawowych i wygaszanie gimnazjów.
Zmiany dotkną także klasę 4 - wychowawcą w niej wciąż będzie nauczyciel nauczania początkowego (do tej pory pracę z dziećmi kończył w klasie 3), a zamiast przedmiotów ogólnych zostanie wprowadzona "propedeutyka, czyli wstęp do nauczania przedmiotów". Ma to zapewnić dzieciom łagodne przejście od nauczania początkowego do ogólnego.
MEN chce postawić m.in. na czytelnictwo. Zmiany mają dotknąć nowy programu nauczania - od 2017 r. gdzie lekcje będą rozpoczynać się od czytania.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała także wprowadzenie korelacji między historią, językiem polskim, a wiedzą o społeczeństwie. Szczególną uwagę poświęciła lekcjom historii - proponując zwiększenie ich liczby i wycieczki do miejsc historycznych.
Wprowadzony zostanie również wolontariat, który ma być nauką odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. To nie tylko akcje charytatywne. Wolontariat to też robienie zakupów sąsiadce - tłumaczyła pani Zalewska. Na razie nie podała żadnych szczegółów, oprócz tego, że wolontariat ma być też obowiązkowy dla nauczycieli.
Na stronie naszego Gimnazjum sukcesywnie będziemy publikowali opinie różnych środowisk i instytucji związanych z oświatą by w sposób jak najbardziej dostępny i obiektywny przedstawić punkt widzenia na rewolucyjne zmiany w systemie nauczania w Polsce.
Powyżej prezentujemy merytoryczne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty zrzeszające 5000 dyrektorów, na proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie oświaty.

Terminy

Październik 2016
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

błędy na stronie


Podaj swoje imię:

Wpisz adres e-mail:


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl