formail | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Je¿eli nie masz skonfigurowanego programu pocztowego np. Outlook Express lub je¶li nie chcesz korzystaæ do napisania listu ze swojej b±d¼ cudzej skrzynki mailowej, to tutaj masz mo¿liwo¶æ bezpo¶redniego i anonimowego, je¶li chcesz, przekazania na adres naszego Gimnazjum nr 21, wszystkiego co chcia³by¶ napisaæ w normalnym li¶cie.

Wpisz wiadomo¶æ:


Podaj swoje imiê:


Wpisz adres e-mail:nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl