Gimnazjum nr 21
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Taczaka 1
tel. (095)7231322
    

forum dla Gimnazjum

Oficjalna strona Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

 menu

    Absolwenci

    Aktualno¶ci

    Dionizje

    Egzaminy

    Europa, Europa

    Gadu-Gadu

    Galeria klas

    Gazetka

    Gimnazjada

    Historia

    Kalendarium

    Klub Europejski

    Konkursy

    Nauczyciele

    Olimpiady

    Olimpiady informat.

    Patron szko³y

    Pedagog radzi

    Plan lekcji

    Podrêczniki

    Rada rodziców

    Redakcja

    Rekrutacja

    Samorz±d

    Sport

    Szko³y ¶rednie

    Top Gim

    Uczniów www

    Wygibus

    Zajêcia pozalek.

 strony dla ucznia

    Matematyka

    Pomoc dla ucznia

    Prawa dziecka

    S³owniki online


 strony nauczyciela

    Karta Nauczyciela

    Komisja egzamin.

    Kuratorium o¶wiaty

    MEN

    Podstawa progr.

    Prawo o¶wiatowe


 dokumenty szkolne

    Metodyka

    Plan rozwoju

    Program       wychowawczy

    Regulamin

    Statut szko³y

    Wewn±trzszkolny       system oceniania


 

 

  gadu-gadu

 sukces
 zawiadom

Powiadamiacz

Powiadom znajomych o stronie Gimnazjum!

Wpisz adres mailowy adresata... biuletyn publiczny


Je¶li nie masz programu Gadu-Gadu, a chcesz wys³aæ komu¶ wiadomo¶æ t± drog±, to mo¿esz skorzystaæ z tej brameczki naszego Gimnazjum, a Twoje s³owa na pewno trafi± do odbiorcy.