olimpiady | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Rok szkolny 2015/2016

Laureaci olimpiad wojewódzkich:Filip Oszczyk
Wiedza obywatelska i ekonomiczna


Julia Latour
Konkurs wiedzy o sztuce
muzyka


Marianna Latour
Konkurs wiedzy o sztuce
muzyka


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Magdalena Dusza jêzyk polski Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun
Martyna Jagie³³o jêzyk polski Anna Wardyn
Filip Oszczyk wiedzy obywatelska i ekonomiczna Tomasz Bobin
Jakub Walczak historia Tomasz Bobin
Pawe³ Lis sztuka - plastyka Aleksandra Kar³owska
Jakub Sudu³ sztuka - plastyka Aleksandra Kar³owska
Patrycja Bêbenek sztuka - muzyka Magdalena Jankowska
Julia Latour sztuka - muzyka Magdalena Jankowska
Marianna Latour sztuka - muzyka Magdalena Jankowska

Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Magdalena Dusza 2d 86 Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun
2. Emilia Olszewska 3b 81 Barbara Ewert
3. Aleksandra Pawlaczyk 3a 85 Anna Wardyn
4. Martyna Jagie³³o 3a 81 Anna Wardyn
5. Aniela Borowczyk 2c 86 Barbara Ewert

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Mateusz Snoch 3b 90 Aneta Strza³kowska, Monika Janas
2. Bart³omiej Wa³doch 3c 80 Danuta P³awska
3. Weronika Bach 2a 100 Danuta P³awska, Monika Janas

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Jakub Walczak 2c 93 Tomasz Bobin
2. Bart³omiej Wa³doch 3c 81 Tomasz Bobin
3. Mateusz Snoch 3b 81 Tomasz Bobin

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Adam Kopiec 3a 81 Hanna Sender

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Karolina Cedro 3c 87 Helena Niczyj

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Agata Marciniak 3c 95 Katarzyna Wojciechowska
2. Kacper Augustyniak 2c 91 Katarzyna Wojciechowska
3. Mateusz Stró¿yk 2b 90 Katarzyna Wojciechowska
4. Emilia Tiuszkiewicz 2a 90 Katarzyna Wojciechowska
5. Magdalena Pencak 3c 85 Katarzyna Wojciechowska
6. Judyta Kasprzak 3c 85 Katarzyna Wojciechowska
7. Magdalena Nir 3c 85 Katarzyna Wojciechowska
8. Pawe³ Lis 2d 80 Katarzyna Wojciechowska
9. Maria Wo³oszyn 3a 80 Katarzyna Wojciechowska
10. Aniela Borowczyk 2c 80 Katarzyna Wojciechowska
11. Pawe³ Wojtanowicz 2c 80 Katarzyna Wojciechowska
12. Magdalena Dusza 2d 80 Katarzyna Wojciechowska
13. Wojciech Michalak 2d 80 Katarzyna Wojciechowska

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Pawe³ Lis 2d 83 Marta Drost
2. Maria Wo³oszyn 3a 82 Marta Drost
3. Aniela Borowczyk 2c 81 Marta Drost
4. Ma³gorzata Mielnik 2a 82 Marta Drost
5. Adrian Pigla 2a 81 Marta Drost
6. Mateusz Snoch 3b 81 Marta Drost

KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Magdalena Dusza 2d 93 Barbara Dalidowicz
2. Adrianna Dolaciñska 3a 97 Barbara Dalidowicz
3. Emilia Olszewska 3b 90 Barbara Dalidowicz
4. Nikodem Nowak 2d 88 Barbara Dalidowicz
5. Micha³ Rynowiecki 3b 88 Barbara Dalidowicz
6. Aleksandra Pawlaczyk 3a 87 Barbara Dalidowicz
7. Marta Szulc 2d 80 Barbara Dalidowicz

KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Allan Beier Costa 1a 81 Urszula Odwrot


Rok szkolny 2014/2015

Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Jakub Korsak jêzyk angielski Barbara Dalidowicz
Katarzyna Mielnik jêzyk polski Anna Wo¼niak

Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Mielnik Katarzyna 3a 82 Wo¼niak Anna
2. Rusewicz Karolina 2a 80 Wardyn Anna

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Stró¿yk Mateusz 1b 81 Strza³kowska Aneta
2. Snoch Mateusz 2b 81 Strza³kowska Aneta
3. Dusza Magdalena 1d 81 Strza³kowska Aneta
4. L±dwik Mateusz 1a 81 P³awska Danuta
5. Wa³doch Bart³omiej 2c 81 P³awska Danuta
6. Olek Zuzanna 3b 81 Strza³kowska Aneta
7. Rusin Kamil 3b 81 Strza³kowska Aneta

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Snoch Mateusz 2b 82 Bobin Tomasz

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Korsak Jakub 3a 85 Sender Hanna

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Stró¿yk Marta 3a 81 Kuchyt Kamila

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Marciniak Agata 2c 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Nir Magdalena 2c 90 Wojciechowska Katarzyna
3. Stasiak Patrycja 3c 90 Wojciechowska Katarzyna
4. Wa³doch Bart³omiej 2c 85 Wojciechowska Katarzyna
5. Kasprzak Judyta 2c 80 Wojciechowska Katarzyna

KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Korsak Jakub 3a 87 Dalidowicz Barbara
2. Dusza Magdalena 1d 84 Nowicki Mariusz
3. Dolaciñska Adrianna 2a 82 Dalidowicz Barbara
4. Stañczyk Kamil 3a 80 Dalidowicz Barbara
5. Nowakowski Mateusz 3a 80 Dalidowicz Barbara
Rok szkolny 2013/2014


Laureaci olimpiad wojewódzkich:Martyna Wolska
biologia


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Marta Hendler jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Katarzyna Mielnik jêzyk polski Anna Wo¼niak
Weronika Olejniczak jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Martyna Wolska biologia Katarzyna Wojciechowska
Weronika Olejniczak jêzyk angielski Gra¿yna Lis-Batkowska
Marta Hendler jêzyk angielski Gra¿yna Lis-Batkowska
Krzysztof Gabara Fizyka Hanna Sender
Marta Hendler Matematyka Aneta Wierzchanowska


Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Hendler Marta III 98 Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
2. Wolska Martyna III 90 Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
3. Latour Emilia III 83 Ewert Barbara
4. Olejniczak Weronika III 80 Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
4 Grochowski Jakub III 80 Wardyn Anna
4 Stró¿yk Marta II 80 Wo¼niak Anna
4 Mielnik Katarzyna II 80 Wo¼niak Anna

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Wolska Martyna III 100 Wojciechowska Katarzyna
2. Popkowski Adrian III 85 Wojciechowska Katarzyna
2. G³owacka Emilia III 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Dubanowicz Mateusz III 85 Wojciechowska Katarzyna
2 Serwaczak Dariusz III 85 Wojciechowska Katarzyna
3 Grzesiak Bart³omiej III 80 Wojciechowska Katarzyna
3 Grochowski Jakub III 80 Wojciechowska Katarzyna
3 Olejniczak Weronika III 80 Wojciechowska Katarzyna

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Zommer Miko³aj III 85 Bobin Tomasz

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Gabara Krzysztof III 86 Sender Hanna

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Hendler Marta III 91 Kuchyt Kamila
2. Wolska Martyna III 85 Kuchyt Kamila

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Hendler Marta III 100 Wierzchanowska Aneta
2. Gabara Krzysztof III 80 Wierzchanowska Aneta
3. Zommer Miko³aj III 80 Wierzchanowska Aneta

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Popkowski Adrian III 85 Ma³yszek Anna
2. Dubanowicz Mateusz III 84 Ma³yszek Anna
2. Kubiak Adam III 84 Ma³yszek Anna
3. Korsak Jakub II 82 Ma³yszek Anna
4. Stró¿yk Marta II 81 Ma³yszek Anna
5. Hendler Marta III 80 Ma³yszek Anna

KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Olejniczak Weronika III 91 Lis-Batkowska Gra¿yna
2. Malewicz Adrian III 89 Koniecka-Strajbel Magdalena
2. Hendler Marta III 89 Lis-Batkowska Gra¿yna
2. Nowakowski Mateusz II 89 Dalidowicz Barbara
Kar³owska Kornelia
2. Dolaciñska Adrianna I 89 Dalidowicz Barbara
3. Wolska Martyna III 88 Koniecka-Strajbel Magdalena
3. Wojdecka Aleksandra II 88 Dalidowicz Barbara
Kar³owska Kornelia
4. G³owacka Emilia III 88 Lis-Batkowska Gra¿yna
5. Wysk Weronika III 85 Koniecka-Strajbel Magdalena
5. Kopczyñska Natalia III 85 Lis-Batkowska Gra¿yna
5. Korsak Jakub II 85 Dalidowicz Barbara
6. Gul Nina III 84 Lis-Batkowska Gra¿yna
6. Baczyñska Weronika III 84 Lis-Batkowska Gra¿yna
7. Stañczyk Kamil II 83 Dalidowicz Barbara
8. Kozie³ Karolina III 82 Lis-Batkowska Gra¿yna
8. Zieliñski Micha³ III 82 Lis-Batkowska Gra¿yna
Rok szkolny 2012/2013


Laureaci olimpiad wojewódzkich:Emma Thomas
jêzyk angielskiFinali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Martyna Wolska jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Adrian Tarka jêzyk polski Barbara Ewert
Emma Thomas jêzyk angielski Gra¿yna Lis-Batkowska


Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Tarka Adrian III a 90 Ewert Barbara
2. Marta Hendler II d 88 Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
3. Wolska Martyna II e 86 Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
4. Hauba Aleksander III a 86 Ewert Barbara
5 Szul¿ycka Ewa III c 82 Wo¼niak Anna
6 Winnik Przemys³aw II c 80 Wykrzykacz Wioletta


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Szul¿ycka Ewa III c 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Serwaczak Dariusz II d 80 Wojciechowska Katarzyna
3. Komenda Sandra III b 80 Wojciechowska Katarzyna
4. Wolska Martyna II e 80 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Hendler Marta II d 100 Wierzchanowska Aneta
2. Tarka Adrian III a 89 Wierzchanowska Aneta
3. Pracuk Dorian III b 89 Wierzchanowska Aneta
4. Popkowski Adrian II e 80 P³awska Danuta
5. Wolska Martyna II e 80 P³awska Danuta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Snoch Klaudia III c 90 Hanna Sender
2. Szulzycka Ewa III c 85 Hanna Sender


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. S³upiñski Maciej III a 97 Bobin Tomasz
2. Snoch Klaudia III c 88 Stawska Joanna
3. Hauba Aleksander III c 85 Bobin Tomasz
4. Szul¿ycka Ewa III c 82 Stawska Joanna
5. Król Dawid III b 82 Stawska Joanna


KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Thomas Emma II d 94 Lis-Batkowska Gra¿yna
2. Jankowski Aleksander III a 81 Tyrakowska Alicja
3. Malewicz Adrian II e 80 Lis-Batkowska Gra¿yna
4. Podolecki Kacper III b 80 Nowicki Mariusz
Rok szkolny 2011/2012


Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Adrianna Dusza
jêzyk polski
Adrian Ko³odziñski
jêzyk angielski


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Adrianna Dusza jêzyk polski Wioletta Wykrzykacz
Izabela Rudczuk jêzyk polski Wioletta Wykrzykacz
Emma Thomas jêzyk angielski Magdalena Koniecka-Strajbel
Adrian Ko³odziñski jêzyk angielski Alicja Tyrakowska


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Dusza Adrianna III a 86 Wioletta Wykrzykacz
2. Rudczuk Izabela III a 83 Wioletta Wykrzykacz


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Wojciechowska Iza III a 95 Katarzyna Wojciechowska
2. Dusza Adrianna III a 90 Katarzyna Wojciechowska
2. Szul¿ycka Ewa II a 90 Katarzyna Wojciechowska


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Cwojdziñska Karolina III b 100 Wierzchanowska Aneta
2. Tarka Adrian II a 100 Wierzchanowska Aneta
3. Grudziñski Dawid III a 89 Dalidowska El¿bieta
4. Hendler Marta I d 89 Wierzchanowska Aneta
5. Kusiak Cezary III b 89 Wierzchanowska Aneta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Protoklitow Filip III a 80 Hanna Sender
2. Mamul Wojciech III d 80 Hanna Sender


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Rudczuk Iza III a 84 Tomasz Bobin
2. S³upiñski Micha³ II a 81 Tomasz Bobin


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Dusza Adrianna III a 80 El¿bieta Nied¼wiecka - Brych


KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Naumowicz Dacjan III d 80 Robert Rokosz


KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Thomas Emma I d 93 Magdalena Koniecka-Strajbel
2. D±bkowska Maja I e 91 Gra¿yna Lis-Batkowska
3. Zawi¶lak Micha³ III a 89 Gra¿yna Lis-Batkowska
4. Podolecki Kacper II b 87 Alicja Tyrakowska
5. Grudziñski Dawid III a 84 Gra¿yna Lis-Batkowska
6. Hruszowiec Pawe³ III a 82 Gra¿yna Lis-Batkowska
7. Ko³odziñski Adrian III c 82 Alicja Tyrakowska
8. Protoklitow Filip III a 80,5 Gra¿yna Lis-Batkowska
9. Mamul Wojciech III d 80,5 Alicja Tyrakowska
Rok szkolny 2010/2011


Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Jakub Koz³owski
biologia
Ola Mazurek
biologia
Lawrence Drojetzki
jêzyk polski

Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Lawrence Drojetzki jêzyk niemiecki Urszula Odwrot
Lawrence Drojetzki fizyka Hanna Sender
Lawrence Drojetzki matematyka Lidia Stró¿yñska
Lawrence Drojetzki chemia Kamila Kuchyt
Lawrence Drojetzki jêzyk polski Anna Wardyn
Pawe³ Tryba³a jêzyk polski Anna Wo¼niak
Pawe³ Tryba³a matematyka Aneta Wierzchanowska
Pawe³ Tryba³a fizyka Hanna Sender
Dawid Pych matematyka Aneta Wierzchanowska
Dawid Pych historia Tomasz Bobin
Justyna Fr±tczak jêzyk polski Anna Wo¼niak
Jakub Koz³owski biologia Katarzyna Wojciechowska
Aleksandra Mazurek biologia Katarzyna Wojciechowska
Iza Rudczuk historia Tomasz Bobin
Anna Sa³atarow jêzyk polski Wioletta Wykrzykacz


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Dawid Pych III a 93 Bobin Tomasz
2. Rudczuk Izabela II a 83 Bobin Tomasz


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Koz³owski Jakub III a 95 Wojciechowska Katarzyna
2. Mazurek Aleksandra III a 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Jankowski Maurycy III a 90 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Drojetzki Lawrence III c 100 Kuchyt Kamila
2. Tryba³a Pawe³ III a 93 Kuchyt Kamila
3. G³uchowski Jakub III c 87 Kuchyt Kamila
4. Pych Dawid III a 82 Kuchyt Kamila
4. Koz³owski Jakub III a 82 Kuchyt Kamila


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Sa³atarow Anna III b 88 Wioletta Wykrzykacz
2. Ewert Anna III c 86 Anna Wardyn
2. Dusza Ada II a 86 Wykrzykacz Wioletta
3. Drojetzki Lawrence III c 84 Wardyn Anna
3. K³os Paulina III c 84 Wardyn Anna
3. Tryba³a Pawe³ III a 84 Wo¼niak Anna
4. Fr±tczak Justyna III e 80 Wo¼niak Anna
4. Koz³owski Jakub III a 80 Wo¼niak Anna
4. Pych Dawid III a 80 Wo¼niak Anna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Tryba³a Pawe³ III a 89 Wierzchanowska Aneta
2. Pych Dawid III a 83 Wierzchanowska Aneta
2. Drojetzki Lawrence III c 83 Stró¿yñska Lidia
3. G³uchowski Jakub III c 80 Stró¿yñska Lidia
3. Jankowski Maurycy III ac 80 Wierzchanowska Aneta


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Mazurek Aleksandra III a 84 Drost Marta
2. Tryba³a Pawe³ III a 82 Drost Marta
3. Drojetzki Lawrence III c 80 Drost Marta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Tryba³a Pawe³ III a 92 Sender Hanna
1. Drojetzki Lawrence III c 92 Sender Hanna
2. Koz³owski Jakub III a 81 Sender Hanna


KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Stawski Pawe³ III a 82 Nowicki Mariusz


KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Drojetzki Lawrence III c 96 Odwrot Urszula
2. Baraniak Martyna II c 81 Odwrot Urszula
Rok szkolny 2009/2010


Laureaci olimpiad wojewódzkich:

Anna Sa³atarow
jêzyk polski
Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
i Anna Sa³atarow
Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
i Anna Sa³atarow

Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Joshua Drojetzki jêzyk niemiecki Urszula Odwrot
Marta Wroniak jêzyk polski Wioletta Wykrzykacz
Anna Sa³atarow jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun
Julia Paluch jêzyk angielski Kornelia Kar³owska


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Le¶nicka Ola III a 98 Bobin Tomasz
2. Klimczak Micha³ III a 94 Bobin Tomasz
3. Kazimierczak Barbara III b 91 Bobin Tomasz
4. Stê¿a³a Maciej III d 85 Bobin Tomasz


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Midloch Micha³ III b 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Le¶nicka Aleksandra II a 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Talarczyk Stanis³aw III a 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Kruk Adrian III a 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Nawrocka Maria III c 85 Wojciechowska Katarzyna
3. Koz³owski Jakub II a 80 Wojciechowska Katarzyna
3. Ko³³upay³o Magda III c 80 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Szmit Aleksandra III a 97,5 Carlos Kamila
2. Drojetzki Lawrence II c 90 Carlos Kamila


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Le¶nicka Ola III a 91 Ewert Barbara
2. Paluch Julia III a 89 Ewert Barbara
3. Wroniak Marta III b 85 Wykrzykacz Wioletta
4. Gorzkiewicz Patryk III d 80 Wardyn Anna
4. K³os Paulina II 80 Wardyn Anna
4. Ewert Anna II 80 Wardyn Anna
4. Dziubek Anna III b 80 Wykrzykacz Wioletta
4. Sa³atarow Anna II b 80 Ko³tun - Gonciarska Ma³gorzata
4. Pych Dawid II a 80 Wo¼niak Anna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Szempliñska Olga III b 92 Dalidowska El¿bieta
1. Paluch Julia III a 92 Dalidowska El¿bieta
2. Tryba³a Pawe³ II a 83 P³awska Danuta


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Tryba³a Pawe³ II a 85 Drost Marta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Chmiel Pawe³ III b 95 Sender Hanna


KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Midloch Micha³ III a 81 Nowicki Mariusz
1. Paluch Julia III a 81 Kar³owska Kornelia
2. Le¶nicka Aleksandra III a 80 Nowicki Mariusz


KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Drojetzki Lawrence II c 96 Odwrot Urszula
Rok szkolny 2008/2009

Laureaci olimpiad wojewódzkich:

Karolina Rurek
wiedza o sztuce
Pawe³ Szulc
matematyka, fizyka
Joshua Drojetzki
jêzyk niemieckiFinali¶ci olimpiad wojewódzkich:


Finalista Przedmiot Nauczyciel
Joshua Drojetzki jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun
Joshua Drojetzki fizyka Hanna Sender
Joshua Drojetzki chemia Kamila Carlos
Pawe³ Szulc matematyka Danuta Suska
Pawe³ Szulc historia Tomasz Bobin
Pawe³ Szulc fizyka Hanna Sender
Klaudia Sikorska jêzyk polski Anna Wo¼niak
Maciek Musia³owski historia Tomasz Bobin
Karolina Rurek sztuka Aleksandra Kar³owska
Agata Napiórkowska sztuka Aleksandra Kar³owskaKONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Musia³owski Maciej III c 100 Bobin Tomasz
2. Szulc Pawe³ III b 92 Bobin TomaszKONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Le¶nicka Aleksandra II a 80 Wojciechowska Katarzyna
2. Pogorzelec Piotr III b 80 Wojciechowska Katarzyna
3. Rytwiñski Adrian III a 80 Wojciechowska Katarzyna
4. Nidecki £ukasz III c 80 Wojciechowska KatarzynaKONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Pogorzelec Piotr III b 100 Carlos Kamila
2. Drojetzki £ukasz III d 100 Carlos Kamila
3. S³owiñski Bartosz III d 84 Carlos Kamila
4. Tokarski Jakub III d 82 Carlos Kamila
5. Szulc Pawe³ III b 82 Carlos Kamila
6. Janicka Zuzanna III b 80 Carlos KamilaKONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Pogorzelec Piotr III b 82,5 Wo¼niak Anna
2. Janicka Zuzanna III b 80 Wo¼niak Anna
3. Drojetzki Joshua III d 80 Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata
4. Rurek Karolina III d 80 Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata
5. Wroniak Marta II b 80 Wykrzykacz Wioletta
6. Sikorska Klaudia III c 80 Wo¼niak AnnaKONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Szulc Pawe³ III b 100 Suska Danuta
2. Drojetzki Joshua III d 92 P³awska Danuta
3. Napiórkowska Agata III a 92 Dalidowska El¿bieta
4. Pogorzelec Piotr III b 88 Suska DanutaKONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Bogusz Sandra III c 93 Drost Marta
2. Nidecki £ukasz III c 93 Drost Marta
3. Rytwiñski Adrian III a 93 Drost Marta
4. Kurzawiñski Rafa³ III c 90 Drost Marta
5. Drojetzki Joshua III d 86 Drost Marta
6. Bilicka Natalia III d 86 Drost Marta
7. Tokarski Jakub III d 90 Drost Marta
8. Le¶nicka Aleksandra II a 86 Drost Marta
9. Sikorska Klaudia III c 83 Drost MartaKONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Drojetzki Joshua III d 93,3 Sender Hanna
2. Szulc Pawe³ III b 80 Sender Hanna
Rok szkolny 2007/2008


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Marta Duczapska jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun
Dawid Panyszak historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Micha³ Piechota biologia Katarzyna WojciechowskaKONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Dziubek Filp III a 91 Janus-Greszczuk Ma³gorzata
2. Panyszak Dawid III a 84 Janus-Greszczuk Ma³gorzata
3. Szulc Pawe³ II b 81 Janus-Greszczuk Ma³gorzata


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Piechota Maciej III a 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Piechota Micha³ III a 85 Wojciechowska Katarzyna
3. Serbakowska Katarzyna III a 85 Wojciechowska Katarzyna
4. S³ugocka Katarzyna III a 85 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Piechota Maciej III a 98,1 Carlos Kamila
2. S³ugocka Katarzyna III a 90,1 Carlos Kamila
3. Dziubek Filip III a 84,6 Carlos Kamila


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. S³ugocka Katarzyna III a 88,6 Wo¼niak Anna
2. Ko³tun Inga III a 87,5 Wo¼niak Anna
3. Blatkiewicz Maciej III d 83 Wardyn Anna
4. Lorek Jêdrzej III c 83 Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata
5. Duczapska Marta II 81,1 Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata
6. Janicka Zuzanna III 81,1 Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata
7. Sapor Paulina III d 81,1 Wardyn AnnaKONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. S³ugocka Katarzyna III a 95 Danuta Suska
2. Drojetzki Joshua II d 85 El¿bieta Dalidowska
3. Sied³owski Arkadiusz II b 80 Aneta Wierzchanowska
4. Szulc Pawe³ II b 80 Aneta Wierzchanowska
Rok szkolny 2006/2007


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Bartosz Szymczak geografia Iwona Jurek - G±siorowska
Tomasz Kurkowski geografia Iwona Jurek - G±siorowska
Jêdrzej Lorek jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Wróblewski Jêdrzej III 88 Janus-Greszczuk Ma³gorzata
2. Dziubek Filip III 80 Janus-Greszczuk Ma³gorzata
3. Panyszak Dawid III 80 Janus-Greszczuk Ma³gorzata


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Piechota Micha³ III 88 Piechota Katarzyna
2. Serbakowska Katarzyna II 88 Piechota Katarzyna
3. Wróblewski Jêdrzej III 88 Wojciechowska Katarzyna
4. Lorenc Marta III 83 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Piechota Maciej III 92,3 Carlos Kamila


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Kurkowski Tomasz III   G±siorowska - Jurek Iwona
2. Szymczak Bartosz III   G±siorowska - Jurek Iwona


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Ko³tun Inga III 90 Wo¼niak Anna
2. Szmit Karolina III 90 Wardyn Anna
3. S³ugocka Katarzyna II 87,5 Wo¼niak Anna
4. Szynkarczuka Anna III 85 Wardyn Anna
5. Blatkiewicz Maciej II 82,5 Wardyn Anna
6. Lorek Jêdrzej II 80 Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata
7. Wróblewski Jêdrzej III 80 Wo¼niak Anna
8. Heider Ernestyna III 80 Wo¼niak Anna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa % Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Szulc Pawe³ I 93 Wierzchanowska Aneta
2. Wróblewski Jêdrzej III 80 Dalidowska El¿bieta
Rok szkolny 2005/2006


Laureaci olimpiad wojewódzkich:
W roku szkolnym 2005/2006 Laureatami
zosta³o dziewiêciu uczniów Gimnazjum
z 10, którzy znale¼li siê w finale wojewódzkim,
bêd±cych wizytówk± i dum± naszej Szko³y.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Poni¿ej nauczyciele o specjalistycznym i g³êbokim wykszta³ceniu,
którzy przyczynili siê osi±gniêcia przez uczniów tytu³u Laureata.
p. Hanna Sender
fizyka
p. Ma³gorzata Janus
historia
p. Ola Kar³owska
sztuka
p. Magda Jankowska
sztuka
p. Wies³aw Gul
geografia
p. Irena Rochowiak
chemia


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Asia Sapkowska wiedza o sztuce Magda Jankowska
Aleksandra Kar³owska
Klara Korytowska wiedza o sztuce Magda Jankowska
Aleksandra Kar³owska
Ewelina Znojek "Dzieje wojska polskiego..." Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Tomasz Sidor "Dzieje wojska polskiego..." Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Tomasz Dworczanin "Dzieje wojska polskiego..." Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Katarzyna Sender fizyka Hanna Sender
Piotr Siemdaj fizyka Hanna Sender
Artur Charewicz fizyka Hanna Sender
Ines Maria Gul geografia Wies³aw Gul
Tomasz Dworczanin geografia Wies³aw Gul
Asia S³omczyñska chemia Irena Rochowiak


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Mioduszewska Sara III b Janus-Greszczuk Ma³gorzata
2. Dworczanin Tomasz III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata
3. Sidor Tomasz III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata
4. Skupieñ Tomasz III c Janus-Greszczuk Ma³gorzata
5. Napiórkowski Robert III b Janus-Greszczuk Ma³gorzata
6. Trociñska Ola III b Janus-Greszczuk Ma³gorzata
7. B³a¿ejczyk Jêdrzej III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Gryga Mateusz III b Piechota Katarzyna
2. Buchmiet Marta III a Piechota Katarzyna
3. Gubski Mateusz III a Piechota Katarzyna
4. Zieliñska Ola III a Piechota Katarzyna
5. Hudziak £ukasz II a Wojciechowska Katarzyna
6. Wróblewski Jêdrzej II a Wojciechowska Katarzyna
7. Serbakowska Katarzyna I b Piechota Katarzyna
8. Lorenc Marta II a Wojciechowska Katarzyna
9. Jaroszyk Joanna III b Piechota Katarzyna
10. Kaczmarek Wojciech II a Wojciechowska Katarzyna

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. D³ugosz Marcin III b Sender Hanna
2. Charewicz Artur III b Sender Hanna
3. Sender Katarzyna III a Sender Hanna
4. Siemdaj Piotr III a Sender Hanna

KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Korytowska Klara III a Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
2. Sapkowska Joanna III c Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
3. Sobczyñska Kornelia III a Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
4. Gul Maria Ines III a Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
5. Kalmus Katarzyna III a Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
6. Korsak Agnieszka II b Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. S³omczyñska Joanna III a Tymek-Rochowiak Irena
2. Malec Magdalena III c Tymek-Rochowiak Irena
3. Zaleska Kinga III b Tymek-Rochowiak Irena
4. Woltañski Krzysztof III a Tymek-Rochowiak Irena
5. Dworczanin Tomasz III a Tymek-Rochowiak Irena

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Gul Maria Ines III a Gul Wies³aw
2. Dworczanin Tomasz III a Gul Wies³aw
3. Szymczak Bartosz II b Gul Wies³aw

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Krupiñska Izabela III a Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
2. Napiórkowska Adrianna III a Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
3. Kurkowski Tomasz II b Popielec Ewa
4. Koniarek Anna III a Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
5. S³omczyñska Joanna III a Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
6. Wróblewski Jêdrzej II a Wo¼niak Anna
7. Heider Ernestyna II a Wo¼niak Anna
8. Jankowska Martyna III c Wardyn Anna
9. Wojtasik Karolina III c Wardyn Anna
10. Wójtowicz Agata III c Wardyn Anna
11. Szynkarczuk Anna II b Popielec Ewa

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Sender Katarzyna III a Suska Danuta

DZIEJE ORʯA I WOJSKA POLSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Tomasz Sidor III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata
2. Ewelina Znojek III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata
3. Tomasz Dworczanin III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata
Rok szkolny 2004/2005

Laureaci olimpiad wojewódzkich:


Ma³gorzata Janus
historia
Jadwiga Koterla
j. niemiecki
Ma³gorzata Ko³tun
j. polski
Hanna Sender
fizyka
Wies³aw Gul
geografia

W roku szkolnym 2004/2005 Gimnazjum nr 11 w Gorzowie reprezentowa³o w woj. konkursach przedmiotowych 7 uczniów. Z tego a¿ sze¶cioro zosta³o Laureatami. Gratulujemy!

Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Ewelina Grzywiñska historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Jakub Morawski historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Jakub Morawski "Dzieje wojska polskiego..." Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Katarzyna Sender jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun
Ma³gorzata Czerwiñska jêzyk polski Anna Wo¼niak
Magda Serbakowska fizyka Hanna Sender
Magda Serbakowska matematyka El¿bieta Dalidowska
Magda Serbakowska chemia Irena Rochowiak
Katarzyna Fortuna historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Katarzyna Fortuna geografia Wies³aw Gul
Krzysztof Paluch jêzyk niemiecki Jadwiga Koterla


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Fortuna Katarzyna III Janus-Greszczuk Ma³gorzata
2. Morawski Jakub III Janus-Greszczuk Ma³gorzata
3. Grzywiñska Ewelina III Janus-Greszczuk Ma³gorzata
4. Dworczanin Tomasz II Janus-Greszczuk Ma³gorzata
5. Sidor Tomasz II Janus-Greszczuk Ma³gorzata
6. B³a¿ejczyk Jêdrzej II Janus-Greszczuk Ma³gorzata

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Gryga Mateusz II Piechota Katarzyna
2. Kowalczewska Justyna III Piechota Katarzyna
3. Serbakowska Magdalena III Piechota Katarzyna
4. W³odarczyk Agata III Piechota Katarzyna
5. Merda Ewa III Piechota Katarzyna
6. Pasznik Agnieszka III Piechota Katarzyna

KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. W³odarczyk Agata III Koterla Jadwiga
2. Morawski Jakub III Koterla Jadwiga
3. Paluch Krzysztof III Koterla Jadwiga
4. Poniewierska Iga III Koterla Jadwiga

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Serbakowska Magdalena III Sender Hanna
2. Morawski Jakub III Sender Hanna

KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Sobczyñska Kornelia II Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
2. Korytowska Klara II Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
3. Kalmus Katarzyna II Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena
4. Sidor Tomasz II Kar³owska Aleksandra
Jankowska Magdalena

KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Wolski Jakub III Nowicki Mariusz
2. Klimek Maciej III Nowicki Mariusz
3. Sender Katarzyna II Tyrakowska Alicja
4. Kietliñski Adam III Kaczyñska Justyna
5. Gerek Mateusz II Tyrakowska Alicja
6. S³omczyñska Joanna II Tyrakowska Alicja

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Serbakowska Magdalena III Tymek-Rochowiak Irena
2. Kowalczewska Justyna III Tymek-Rochowiak Irena
3. Bobrowicz Izabela III Tymek-Rochowiak Irena
4. Fortuna Katarzyna III Tymek-Rochowiak Irena
5. Grzywiñska Ewelina III Tymek-Rochowiak Irena
6. Dworczanin Tomasz II Tymek-Rochowiak Irena

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Gul Maria Ines II Gul Wies³aw
2. Fortuna Katarzyna III Gul Wies³aw
3. M±drzak B³a¿ej III Gul Wies³aw
4. Gromala Micha³ III Gul Wies³aw

KONKURS INFORMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Wolski Jakub III Sobusiak Jerzy
2. Dworczanin Tomasz II Skubicki Ireneusz
3. Sztuczka £ukasz III Sobusiak Jerzy
4. G±siorek Wojciech III Skubicki Ireneusz
5. Gryga Mateusz II Skubicki Ireneusz
6. M±drzak B³a¿ej III Skubicki Ireneusz

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Bobrowicz Izabela III Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
2. Czerwiñska Ma³gorzata III Wo¼niak Anna
3. Sender Katarzyna II Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
4. Serbakowska Magdalena III Wardyn Anna
5. Merda Ewa III Wo¼niak Anna
6. Miko³ajczak Aniela III Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Buñ Pawe³ III Jankowska Iwona
2. £êcki Amadeusz III Dalidowska El¿bieta
3. Dworczanin Tomasz II Suska Danuta
4. Klimek Maciej III Jankowska Iwona
5. Sender Katarzyna II Suska Danuta
6. Serbakowska Magdalena III Dalidowska El¿bieta
Rok szkolny 2003/2004


Laureaci olimpiad wojewódzkich:

II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM!

Marek Siemdaj
fizyka
matematyka
Ola Korytowska
wiedza o sztuce
jêzyk angielski
Adrian Rybiñski
chemia
Brian Jakubik
jêzyk niemiecki

Krzysztof Paluch
geografia

W finale wojewódzkich olimpiad przedmiotowych reprezentowani byli¶my 22 razy przez 12 uczniów, z których tylko tym piêciu uda³o siê osi±gn±æ kryterium punktowe, nadaj±ce tytu³ Laureata.

Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Marek Siemdaj matematyka El¿bieta Dalidowska
Marek Siemdaj fizyka Hanna Sender
Marek Siemdaj informatyka Jerzy Sobusiak
Marek Siemdaj jêzyk angielski Dariusz Gerek
Olga Korytowska jêzyk polski Ewa Popielec
Olga Korytowska wiedza o sztuce Aleksandra Kar³owska i Adam Musia³owski
Olga Korytowska jêzyk angielski Dariusz Gerek
Adrian Rybiñski chemia Irena Rochowiak
Adrian Rybiñski biologia Katarzyna Piechota
Adrian Rybiñski fizyka Hanna Sender
Justyna Jach biologia Katarzyna Piechota
Justyna Jach jêzyk polski Ewa Popielec
Micha³ Kostyszak fizyka Hanna Sender
Micha³ Kostyszak jêzyk angielski Dariusz Gerek
Natalia Pukliñska matematyka Iwona Jankowska
Micha³ Wójtowicz jêzyk polski Ewa Popielec
Krzysztof Paluch jêzyk niemiecki Jadwiga Koterla
Krzysztof Paluch geografia Wies³aw Gul
Jacek Czak jêzyk angielski Dariusz Gerek
Piotr Czak jêzyk angielski Dariusz Gerek
Maciej Klimek jêzyk angielski Dariusz Gerek
Brian Jakubik jêzyk niemiecki Jadwiga KoterlaKONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Wójtowicz Micha³ III b Janus-Greszczuk Ma³gorzata
2. Rybiñski Adrian III b Janus-Greszczuk Ma³gorzata
3. Korytowska Olga III a Janus-Greszczuk Ma³gorzata
4. Grzywiñska Ewelina II Janus-Greszczuk Ma³gorzata
5. Fortuna Katarzyna II Janus-Greszczuk Ma³gorzata
6. Skupieñ Tomasz I Janus-Greszczuk Ma³gorzata
7. Morawski Jakub II Janus-Greszczuk Ma³gorzata
8. Kowalczewska Justyna II Janus-Greszczuk Ma³gorzata
9. B³a¿ejczyk Jêdrzej I Janus-Greszczuk Ma³gorzata
10. Pêcherz Patryk II Janus-Greszczuk Ma³gorzata

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Rybiñski Adrian III b Piechota Katarzyna
2. Klimczak Katarzyna III Piechota Katarzyna
3. Studencka Edyta III a Piechota Katarzyna
4. Koziej Sandra III Piechota Katarzyna
5. Pospiesza³a Krystian III Stankiewicz Beata
6. Jach Justyna III a Piechota Katarzyna
7. Pukliñska Natalia III a Piechota Katarzyna

KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Paluch Krzysztof II Koterla Jadwiga
2. Jakubik Brian II Koterla Jadwiga

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Siemdaj Marek III b Sender Hanna
2. Rybiñski Adrian III b Sender Hanna
3. Kostyszak Micha³ III b Sender Hanna

KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Korytowska Olga III a Kar³owska Aleksandra
Musia³owski Adam
2. Studencka Edyta III a Kar³owska Aleksandra
Musia³owski Adam

KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Klimek Maciej II Nowicki Mariusz
2. Korytowska Olga III a Gerek Dariusz
3. Kostyszak Micha³ III Gerek Dariusz
4. Siemdaj Marek III b Gerek Dariusz
5. Czak Jacek III b Gerek Dariusz
6. Czak Piotr III b Gerek Dariusz
7. Zdanewicz Jakub III Nowicki Mariusz
8. Wolski Jakub II Nowicki Mariusz
9. Jakubik Brian II Nowicki Mariusz

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Rybiñski Adrian III b Rochowiak Irena

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Paluch Krzysztof II Gul Wies³aw
2. Uller Rafa³ II Gul Wies³aw
3. Siemdaj Marek III b G±siorowska-Jurek Iwona
4. Rybiñski Adrian III b G±siorowska-Jurek Iwona
5. Czak Jacek III b G±siorowska-Jurek Iwona
6. Gromala Micha³ II Gul Wies³aw
7. Gryga Mateusz I G±siorowska-Jurek Iwona
8. Fortuna Katarzyna II Gul Wies³aw
9. Trzeszczoñ Bartosz III G±siorowska-Jurek Iwona
10. M±drzak B³a¿ej II Gul Wies³aw
11. Wójtowicz Micha³ III b G±siorowska-Jurek Iwona
12. Korytowska Olga III a Gul Wies³aw
13. Czak Piotr III b G±siorowska-Jurek Iwona
14. Gul Maria Ines I G±siorowska-Jurek Iwona
15. W³odarczyk Agata II Gul Wies³aw

KONKURS INFORMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. S³oñ Krzysztof III Skubicki Ireneusz
2. Siemdaj Marek III b Sobusiak Jerzy
3. Czak Jacek III b Sobusiak Jerzy
4. Czak Piotr III b Sobusiak Jerzy

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Korytowska Olga III a Popielec Ewa
2. Grzywiñska Ewelina II Wykrzykacz Wioletta
3. Studencka Edyta III a Popielec Ewa
4. Jach Justyna III a Popielec Ewa
5. Bujak Paulina II Wykrzykacz Wioletta
6. Wójtowicz Micha³ III b Wardyn Anna
7. Paluch Krzysztof II Wardyn Anna
8. Mako¶ Monika III e Wardyn Anna
9. Pie¶lak Aleksandra III Ewert Barbara
10. Szczygie³ Katarzyna III a Popielec Ewa
11. Szarzyñska Ilona III Wardyn Anna
12. Trzeszczoñ Bartosz III Wardyn Anna
13. Siemdaj Marek III b Wardyn Anna
14. Sender Katarzyna I Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
15. Sa³atarow Maciej II Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
16. Sobczyñska Kornelia I Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata
17. Matusiak Adrianna III a Popielec Ewa
18. Koch Anna III Ewert Barbara
19. Serbakowska Magdalena II Wykrzykacz Wioletta
20. Wo³oncewicz Wojciech III Popielec Ewa

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imiê ucznia Klasa Nazwisko i imiê nauczyciela
1. Siemdaj Marek III b Dalidowska El¿bieta
2. Serbakowska Magdalena II d Dalidowska El¿bieta
3. Pukliñska Natalia III a Dalidowska El¿bieta
Rok szkolny 2002/2003

Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Anna Biskupska
jêzyk polski
nauczyciel:
Ma³gorzata
Gonciarska - Ko³tun
Jacek Czak
jêzyk angielski
nauczyciel:
Marek Laszecki
Adrian Rybiñski
biologia
nauczyciel:
Katarzyna Piechota
Adam xxxxxxxxxxx
geografia
nauczyciel:
Wies³aw Gul
Adam xxxxxxxxxxx
Adrian Rybiñski
chemia
nauczyciel:
Irena Rochowiak -
- Tymek
Marek Siemdaj
Piotr Sobczyñski
fizyka
nauczyciel:
Hanna Sender
Brygida Sapkowska
sztuka
nauczyciel:
W³adys³aw Grochola
i Adam Musia³owski
Pawe³ Robak
historia
nauczyciel:
Ma³gorzata Janus -
- Greszczuk


Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Mateusz Jach jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Olga Korytowska jêzyk polski Ewa Popielec
Mateusz Jach jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Anna Biskupska jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Jacek Czak jêzyk angielski Marek Laszecki
Pawe³ Robak jêzyk angielski Dariusz Gerek
Wojciech Wo¼niak jêzyk angielski Dariusz Gerek
Adrian Rybiñski biologia Katarzyna Piechota
Adam xxxxxxxxxxx geografia Wies³aw Gul
Adam xxxxxxxxxxx jêzyk polski Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun
Adam xxxxxxxxxxx chemia Irena Rochowiak
Marek Siemdaj fizyka Hanna Sender
Piotr Sobczyñski fizyka Hanna Sender
Brygida Sapkowska sztuka W³adys³aw Grochola
Adam Musia³owski
Pawe³ Robak historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Rok szkolny 2001/2002

Laureaci olimpiad wojewódzkich:

Jakub Blatkiewicz - historia

Barbara Kaleta - historia

Karolina Szymczak - jêzyk polski

Jakub Blatkiewicz - jêzyk francuski

Mateusz K³aczyñski - fizykaFinali¶ci olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Karolina Sondej chemia Irena Rochowiak
Justyna Korycka chemia Irena Rochowiak
Adrian Rybiñski chemia Irena Rochowiak
Dawid Kaczmarek matematyka Iwona Jankowska
Marek Kurkowski fizyka Hanna Sender
Adam xxxxxxxxxxx geografia Iwona Jurek
Karolina Szymczak jêzyk angielski Dariusz Gerek
Piotr Sobczyñski jêzyk angielski Dariusz Gerek
Micha³ Towalski jêzyk angielski Dariusz Gerek
Jakub Blatkiewicz historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Barbara Kaleta historia Ma³gorzata Janus - Greszczuk
Karolina Szymczak jêzyk polski Anna Wo¼niak
Jakub Blatkiewicz jêzyk francuski  
Mateusz K³aczyñski fizyka Hanna Sender
Rok szkolny 2000/2001

Laureaci olimpiad wojewódzkich:
£ukasz Jagie³³owicz
historia
nauczyciel:
Ma³gorzata Janus - Greszczuk


Jakub Blatkiewicz
historia
nauczyciel:
Ma³gorzata Janus - Greszczuk
j. francuski


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl