podreczniki | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Data publikacji: 14 czerwca 2016 roku.

klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 1
klasa 2
klasa 3

UWAGA!
Do klasy I i II gimnazjum rodzice kupuj± swoim dzieciom tylko ksi±¿ki do religii, resztê podrêczników otrzymuj± bezp³atnie!


Do otwierania plików PDF prosimy u¿ywaæ programu: PDF-XChange Viewer

Pytania zwi±zane z wykazem podrêczników prosimy kierowaæ pod adresem mailowym: gim21@gim21.kei.pl
Zostan± one przekazane w³a¶ciwej osobie w szkole wraz z e-mailem nadawcy.

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl