Obiecujê:

– dyskoteki w pomieszczeniu zamkniêtym: sto³ówka; ¶wietlica
– automaty z wod± i batonami
– PCK – pomoc osobom z naszej szko³y i nie tylko
– buty zmiennie tylko gdy pada ¶nieg
– dodatkow± para mundurków (na zmianê)
– muzyka na przerwach; radiowêze³
– wyj¶cia na basen lub inne zajêcia rekreacyjne w trakcie lekcji wf
– dodatkowe zajêcia z przedmiotów ¶cis³ych
– ³aweczki na korytarzach szko³y
– boisko do siatkówki na zewn±trz szko³y