wymagania | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiot Wymagania Edukacyjne Ocenianie przedmiotowe
Jêzyk polski
klasa 1   klasa 2   klasa 3
Matematyka
klasa 1   klasa 2   klasa 3
Historia
klasa 1   klasa 2   klasa 3
Wiedza o spo³eczeñstwie
Edukacja dla bezpieczeñstwa
Fizyka
Jêzyk angielski
Jêzyk niemiecki
p. Jadwiga Koterla

klasa 1   klasa 2   klasa 3
Jêzyk niemiecki
p. Urszula Odwrot
Muzyka
Plastyka
klasa 1    klasa 2
Technika
Religia
klasa 1    klasa 2   klasa 3
Informatyka
p Ireneusz Skubicki
Informatyka
p Jerzy Sobusiak
Geografia
klasa 1    klasa 2   klasa 3
Chemia
klasa 1    klasa 2   klasa 3
Biologia
klasa 1    klasa 2   klasa 3
Wychowanie fizyczne

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl